Всичко за инвестициите

125% заем

Свързани категории

Какво е 125% заем?

Заем от 125% - обикновено ипотека, използвана за рефинансиране на дом - позволява на собственика на жилище да заеме сума, равна на 125% от оценената стойност на имота им. Например, ако един дом струва $300,000, тогава заем от 125% ще даде на кредитополучателя достъп до $375,000.

Ключови изводи

  • Кредит от 125% е ипотека, равна на 1,25 пъти стойността на имота, обезпечаващ заема.
  • Популярни през 90-те години на миналия век, 125% и подобни заеми стават все по-рискови и неуправляеми по време на жилищния балон от 2007–2008 г.
  • Поради риска, свързан с кредитора, 125% заеми носят значително по-високи лихвени проценти от традиционните ипотеки.
  • 125% заеми са по-рядко срещани днес, но все още се предлагат от някои кредитори.

Как работи 125% заем

Във финансовата терминология, заем от 125% има съотношение заем към стойност (LTV) от 125%. Коефициентът LTV, който сравнява размера на заема спрямо оценената стойност на имота, който служи като обезпечение, се използва от кредиторите за преценка на риска от неизпълнение на заема. Заем от 125% се счита за по-рисков от този с коефициент на LTV под 100%. Всъщност при конвенционалните ипотеки размерът на заема обикновено не надвишава 80% от стойността на имота.

Следователно, според метода за ценообразуване, базиран на риска, използван от кредиторите, заем със съотношение LTV от 125% ще носи по-висок лихвен процент от този с по-нисък LTV коефициент — в някои случаи дори двойно.

Използване на 125% заем за рефинансиране

Собствениците на жилища, които теглят 125% заем, обикновено правят това, когато рефинансират домовете си, за да получат достъп до повече пари, отколкото биха имали от собствения си капитал. Мотивът им може да е да използват заема за изплащане на други дългове, които носят още по-високи лихви, като кредитни карти.

Но тъй като заемите от 125% имат високи лихви и може да имат допълнителни такси, всеки, който обмисля такъв, трябва да планира да пазарува за най-добрите условия, които може да получи.

Ако целта ви е да получите пари за изплащане на друг дълг и не можете да се класирате за заем от 125% (или решите, че просто не искате такъв), тогава все пак може да помислите за заем за собствен капитал. Няма да получите толкова много пари от него, но лихвеният процент вероятно ще бъде значително по-нисък и можете да го използвате, за да изплатите поне част от дълга си с висока лихва. Друг вариант би бил да направите рефинансиране с пари в брой.

Предимства и недостатъци на 125% заеми

Предимството на заема от 125% е, че той може да позволи на собственик на жилище, особено на този, който не е натрупал твърде много собствен капитал или чиято стойност действително е намаляла, да получи повече пари, отколкото биха могли иначе.

Недостатъкът – както за кредитополучателя, така и за кредитора – е допълнителният риск в сравнение с по-малък заем. Кредитополучателят ще бъде на куката за още дълг, а кредиторът ще бъде изправен пред допълнителен риск в случай на неизпълнение. Ако кредитополучателят не изпълни задълженията си, заемодателят може да наложи възбрана върху имота и да го продаде, но е много малко вероятно заемодателят да получи всичките си пари обратно.

Заем от 125% ще носи по-висок лихвен процент от обикновената ипотека, защото е по-рисков за кредитора.

История на 125% заеми

Заемите от 125% за първи път станаха популярни през 90-те години на миналия век, в някои случаи насочени към нискорискови кредитополучатели с висок кредитен рейтинг, които искаха да заемат повече от наличния им собствен капитал. Наред с други фактори, 125% заеми изиграха роля в жилищната криза от 2007–2008 г. Сривът на пазарите на недвижими имоти в цялата страна, започнал от срива на ипотечните кредити на ипотеки, остави много хора „под вода“ – тоест те дължаха повече пари по ипотеката си, отколкото жилището им всъщност струваше.

Тъй като стойността на жилищата спадна, някои собственици на жилища, които искаха да рефинансират, откриха, че вече нямат достатъчно собствен капитал в домовете си, за да се класират за нов заем. Освен това те не можеха да възстановят загубите си дори и да успеят да продадат жилището.

Изтеклата федерална програма за рефинансиране на достъпни цени за дома (HARP) беше въведена през март 2009 г. като начин за предлагане на облекчение. Това позволи на собствениците на жилища, чиито домове са били под вода, но които иначе са били в добро състояние и са в състояние с ипотеките си, да кандидатстват за рефинансиране. Чрез HARP собствениците на жилища, които дължат до 125% от стойността на домовете си, биха могли да рефинансират при по-ниски проценти, за да им помогнат да изплатят дълговете си и да станат по-стабилни финансови основи.

Първоначално собствениците на жилища, които дължат повече от този процент, не могат да кандидатстват. Но в крайна сметка дори таванът от 125% LTV беше премахнат, което позволи на още повече собственици на жилища да кандидатстват за заеми HARP. След като беше удължаван няколко пъти, HARP приключи през декември 2018 г.

Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте