Всичко за инвестициите

500 Акционерски праг

Какъв беше прагът на акционерите от 500?

Прагът от 500 акционера за инвеститори е остаряло правило, изисквано от Комисията за ценни книжа и борси (SEC), което задейства изискванията за публично отчитане на компания, когато достигне толкова много или повече различни акционери. Раздел 12(g) от Закона за борсата на ценните книжа от 1934 г. призовава емитентите на ценни книжа да се регистрират в SEC и да започнат публично разпространение на финансова информация в рамките на 120 дни след края на фискалната година.

Новите разпоредби вече изискват праг от 2000 акционери.

Ключови изводи

  • Прагът от 500 акционера е правило, наложено от SEC, което изисква от компаниите да оповестяват публично финансови отчети и друга информация, ако постигнат 500 или повече различни акционери.
  • Правилото, въведено от 1964-2012 г., имаше за цел да обезкуражи измамите, непрозрачността и дезинформацията, за които се твърди, че на пазара извън борсата.
  • Днес прагът на акционерите вече е 2000, до голяма степен в отговор на бързия растеж на инвестициите в технологични стартиращи фирми, който доведе до твърде бързото достигане на ограничението от 500.

Разбиране на прага от 500 акционера

Прагът от 500 акционери първоначално е въведен през 1964 г., за да се отговори на оплаквания за измамни дейности, появяващи се на пазара извън борсата (OTC). Тъй като от фирмите с по-малко от прага брой инвеститори не се изискваше да разкриват финансовата си информация, външните купувачи не бяха в състояние да вземат напълно информирани решения относно своите инвестиции поради липса на прозрачност и твърдения за измами с акции.

Прагът от 500 акционера принуди компаниите, които са имали повече от 499 инвеститори, да предоставят адекватно оповестяване за защита на инвеститорите и за надзор от страна на регулаторите. Въпреки че компанията може да остане частна, тя ще трябва да подава публични документи по подобен начин като тези на публично търгуваните компании. Ако броят на инвеститорите падне под 500, тогава оповестяванията вече няма да се изискват.

Частните компании обикновено избягват публичното отчитане възможно най-дълго, като поддържат нисък броя на отделните акционери, което е полезно, тъй като задължителното отчитане може да отнеме много време и пари и също така предоставя поверителни финансови данни в ръцете на конкурентите.

Прагът на акционерите от 2000

С възхода на стартиращите фирми в технологичния сектор през 1990-те и 2000-те, правилото за прага на 500 акционера се превърна в проблем за бързо разрастващите се компании като Google и Amazon, които искаха да останат частни, въпреки че привличаха повече частни инвеститори. Докато се предполага, че други фактори са играли роля в решението на тези добре известни гиганти да излязат на борсата, правилото 500 е ключов фактор, според наблюдатели на пазара.

По този начин прагът беше увеличен до 2000 акционери през 2012 г. с приемането на Закона за стартиране на нашия бизнес (JOBS). Сега на частна компания е разрешено да има до 1999 притежатели на записи без изискването за регистрация по Закона за борсата. Настоящият праг от 2000 акционери дава на новото поколение компании със супер растеж малко повече поверителност и пространство за дишане, преди да решат да подадат документи за първично публично предлагане (IPO).

Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте