Всичко за инвестициите

Математика и статистика

Равномерно разпределение

Равномерно разпределение

Дефиниция на отклонението на доходността

2-пътен ANOVA

Крива на растежа

аномалия

аномалия

Обратна корелация

Хи-квадрат (?2) Статистика

Предходна вероятност

Определение на постериорната вероятност

Определение на постериорната вероятност

Хомоскедастичен

Дискретно разпределение

Излишна ексцезия

Мезокуртик

Мезокуртик

Тип I грешка

Безусловна вероятност

Асиметрично разпределение

Нелинейност

Нелинейност

Дефиниране на нелинейна регресия

Непараметричен метод

режим

Разпределение на Поасон

Разпределение на Поасон

Здрав

Тристранна ANOVA

Номинален спред на доходността

Копула

Копула

Залог на парична линия

Изпълнява тест

Заблуда на тексаския стрелец

Фалшива корелация

Фалшива корелация

Предубеждение за гледане напред

Априорна вероятност

Определение на полуотклонение

Отклонение при избора на проба

Отклонение при избора на проба

Detrend

Променлива дисперсия на режийната ефективност

Показано 35 записей
Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте