Всичко за инвестициите

Доверие и планиране на имоти

Дарителен фонд

Дарителен фонд

Неотменимо доверие

Лице с висока нетна стойност (HNWI)

Доверие

Единен закон за прехвърлянето на непълнолетни лица (UTMA)

Единен закон за прехвърлянето на непълнолетни лица (UTMA)

Доверителен фонд

попечител

Частна фондация

Тръст за квалифицирана собственост с прекратена лихва (QTIP).

Тръст за квалифицирана собственост с прекратена лихва (QTIP).

Подарък Causa Mortis

Доверие за пропускане на поколение (GST)

Подарък в доверие

Подарък Inter Vivos

Подарък Inter Vivos

Писмо за подарък

Брутни имоти

AB Trust

Агенция по Дефиниция за необходимост

Агенция по Дефиниция за необходимост

Акаунт в доверие

Правила за доверие на концедента

Задържан анюитетен тръст на концедента (GRAT)

Надареност

Надареност

Наследство

Умишлено дефектен тръст на концедента (IDGT)

Inter-Vivos Trust

Голо доверие

Голо доверие

Данък върху имотите

Изпълнител

Фидуциарна небрежност

Синдик

Синдик

Декларация за доверие

Бенефициент на доверие

Crummey Power

Заветно доверие

Заветно доверие

Dynasty Trust

С полза за оцеляване

Разпределим нетен доход (DNI)

Индивид с изключително висока нетна стойност (UHNWI)

Индивид с изключително висока нетна стойност (UHNWI)

Наследник

Завещание

Unit Trust (UT)

Ултимогенитура

Ултимогенитура

Определение за наименуван бенефициент

нотариус

Специално пълномощно

Стъпка в основата

Стъпка в основата

Доверен имот

Разписка за доверие

Квалифициран тръст

Доверителна компания

Доверителна компания

Квалифициран тръст за лично пребиваване (QPRT)

Квалифициран домашен тръст (QDOT)

Последна воля и завет

Life Estate

Life Estate

Жива воля

Живо доверие

Пари-Пасу

Per Stirpes

Per Stirpes

Credit Shelter Trust (CST)

Подарък

Определение на съда за наследство

Холографско завещание

Холографско завещание

Равин Тръст

Resolution Trust Corporation (RTC)

Reverse Morris Trust (RMT)

Отменимо доверие

Отменимо доверие

Разбиране на отменяем бенефициент

Годишно изключване

Златен ковчег

Завещание

Завещание

Надарен запас

Коригирани брутни имоти

Облагаемо имущество

Окончателно връщане за наследник

Окончателно връщане за наследник

Дефалциране

Основа за пренасяне

Децедент

Колективен инвестиционен фонд (CIF)

Колективен инвестиционен фонд (CIF)

Комбиниран доверителен фонд

Реверанс

Наследство

Стимулиращо доверие

Стимулиращо доверие

Основен бенефициент

Клифърд Тръст

Клауза за неоспоримост

Клауза за бенефициент

Клауза за бенефициент

Благотворителен тръст за остатъци

Тригодишно правило

Завещателно завещание

Дискреционен бенефициент

Дискреционен бенефициент

Вторичен бенефициент

Наследен запас

Определение за неотменимо доверие само за доходи (IIOT).

Личен представител

Личен представител

Остатъкът

Парично разпределение на единица (CDPU)

Устно завещание

5 на 5 Сила в доверие

5 на 5 Сила в доверие

Благоприятна лихва

Доброволно доверие

Отказ от предизвестие

12Показано 1-100 из 111 записи
Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте