Всичко за инвестициите

Анюитети

Променлива рента

Променлива рента

Договор за квалифициран анюитет за дълголетие (QLAC)

Хибридна рента

Анюитетно обмисляне

Данъчно защитена рента

Данъчно защитена рента

Анюитет, финансиран с разделно финансиране

Инвестиция в договора

Доживотна рента

Анюитетна стълба

Анюитетна стълба

Гарантирано обезщетение за смърт

Гарантирана минимална натрупваща полза (GMAB)

Гарантирано минимално обезщетение за доход (GMIB)

Договор за гарантирана инвестиция (GIC)

Договор за гарантирана инвестиция (GIC)

Гарантирана минимална полза за теглене (GMWB)

Фиксирана рента

Бъдеща стойност на анюитет

Фаза на натрупване

Фаза на натрупване

Ануитизация

Таблица за рента

Рента

Дължима рента

Дължима рента

Анюитет за незабавно плащане

Индексиран анюитет

Доходна рента

Подход за еквивалентен годишен анюитет (EAA)

Подход за еквивалентен годишен анюитет (EAA)

Отложена рента

Съвместен живот с анюитет за последен преживели

Съвместна и наследствена рента

Вечност

Вечност

Настояща стойност на анюитет

Години Определена рента

Обикновена рента

Квалифициран съвместен и преживели анюитет (QJSA)

Квалифициран съвместен и преживели анюитет (QJSA)

Квалифицирана рента

Квалифициран анюитет

Квалифициран анюитет за преживели лица преди пенсиониране (QPSA)

L Анюитетен клас за акции

L Анюитетен клас за акции

Изплащане

Лихвен фактор за текуща стойност на анюитет (PVIFA)

Незабавна променлива рента

Забавена рента

Забавена рента

Анюитет за цял живот

Сертифициран специалист по анюитет (CAS)

Анюитет без натоварване

Дължима рента за цял живот

Дължима рента за цял живот

Некачествена здравна рента

Срок Определена рента

Предполагаем лихвен процент (AIR)

Променлива ануитизация

Променлива ануитизация

Метод за ануитизация

Фаза на изплащане

Индивидуална пенсионна рента

Фаза на ануитизация

Фаза на ануитизация

Комутация

Условна рента

Определена рента

Анюитет в просрочени задължения

Анюитет в просрочени задължения

Анюитет в аванс

Анюитет за благотворителен подарък

Анюитет за отложено плащане

Методи за лихвено кредитиране

Методи за лихвено кредитиране

Вариант за живот

Анюитет за директен живот

Определен период

Метод за оценка на анюитетния резерв (CARVM)

Метод за оценка на анюитетния резерв (CARVM)

Фиксиран метод за ануитизация

Частна рента

Регистриран фонд за пенсионни доходи (RRIF)

Анюитетен метод на амортизация

Анюитетен метод на амортизация

Период на оценка

Отложен анюитет с единична премия (SPDA)

Анюитет за възстановяване на пари в брой

Такса за предаване

Такса за предаване

Удължена рента

Метод на анюитетния фактор

Анюитет, защитен от инфлация (IPA)

Период на предаване

Период на предаване

Систематичен график за теглене

Показано 78 записей
Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте