Всичко за инвестициите

Социална сигурност

Програма за застраховка за старост, преживели лица и инвалидност (OASDI).

Програма за застраховка за старост, преживели лица и инвалидност (OASDI).

Корекция на разходите за живот (COLA)

Национален индекс на средната заплата (NAWI)

Пълна пенсионна възраст (FRA)

Социалноосигурителен номер (SSN)

Социалноосигурителен номер (SSN)

Администрация за социално осигуряване (SSA)

Закон за социално осигуряване

Доверителен фонд за застраховка за старост и преживели лица (OASI).

Социалноосигурителни обезщетения

Социалноосигурителни обезщетения

Значителна доходоносна дейност (SGA)

Medicare част А

Medicare Part B Premium

Индексирани печалби

Индексирани печалби

Средни индексирани месечни печалби (AIME)

Доверителен фонд за социално осигуряване

Представител Получател

Законът за катастрофалното покритие на Medicare от 1988 г. (MCCA)

Законът за катастрофалното покритие на Medicare от 1988 г. (MCCA)

Допълнителен доход за сигурност (SSI)

Основна застрахователна сума (PIA)

Националният осигурителен фонд на Китай (NSSF)

Показано 20 записей
Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте