Всичко за инвестициите

Управление на риска

Юрисдикционен риск

Юрисдикционен риск

Маржин кол

Международна бета

Гарар

Финансова експозиция

Финансова експозиция

Fitch Ratings

Приемане на риска

Одиторски риск

Еквивалент на сигурност

Еквивалент на сигурност

Корекция

Риск от контрагента

Идиосинкратичен риск

Имунизация

Имунизация

Анализ на решенията (DA)

Влошаващ риск

Анализ на риска

Несистематичен риск

Несистематичен риск

Неограничен риск

Риск преди сетълмент

Излагане на транзакция

Отклонение в портфолиото

Отклонение в портфолиото

Запазване на капитала

Провизия за кредитни загуби (PCL)

Главен риск

Високомерие

Високомерие

Риск от реинвестиране

Рисково неутрален

Контрол на риска

Рисков паритет

Рисков паритет

Компромис риск-възвръщаемост

Рисково-неутрални вероятности

Риск

Пределно VaR

Пределно VaR

Валутен риск

Систематичен риск

Риск при доставка

Загуба при бедствие

Загуба при бедствие

Бета риск

Управление на отговорността

Кредитен дериват

Риск от събитие

Риск от събитие

Следвален риск

Рисков арбитраж

Специфичен риск

Дефиниран рисков актив

Дефиниран рисков актив

Микрориск

Спекулативен риск

Променлив предплатен форуърден договор

Капиталов риск

Капиталов риск

Търсене на риск

Споразумение за яка

Вземете флаер

Риск от разруха

Риск от разруха

Показано 53 записи
Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте